1. کتاب:مصاحبه بالینی اصول و فنون

  170,000تومان

  144,500 تومان

  تعداد صفحه 816
 2. کتاب راهنمای مصاحبه بالینی بر مبنای DSM-5

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۶٠ ترجمه : دکتر امی تیس توکلی زیر نظر دکتر فرید فدایی
 3. کتاب مجموعه آزمونهای روان شناسی بالینی ابن سینا

  12,000تومان

  10,200 تومان

  تعداد صفحه ۲۲۸ نویسنده : هادی غضنفری
0