1. کتاب: کارکنان کارآمد و آگاه

  تومان

  تومان

  تعداد صفحه 0
 2. کتاب: هر احساسی را باور نکن

  45,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 208
 3. کتاب:مصاحبه بالینی اصول و فنون

  تومان

  تومان

  تعداد صفحه 0
 4. کتاب:نسخه وسواس را در 10 گام بپیچید

  تومان

  تومان

  تعداد صفحه 0
 5. کتاب شفقت به خود قدرت مسلم مهربانی با خود

  43,000تومان

  34,400 تومان

  تعداد صفحه 232
 6. کتاب سوالات بورد و گواهینامه روانپزشکی 1399

  45,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه:152
 7. کاغذ تحریر ، جلد سخت، بدون قاب Atlas of human anatomy(seven edition)

  250,000تومان

  200,000 تومان

  کاغذ تحریر ، جلد سخت، بدون قاب
 8. کاغذ گلاسه ، جلد سخت، همراه با قاب Atlas of human anatomy(seven edition)

  395,000تومان

  316,000 تومان

  کاغذ گلاسه ، جلد سخت، همراه با قاب
 9. کتاب راه و رسم پرسشگری سقراطی در روان درمانی(چاپ پنجم)

  30,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 168
 10. کتاب درمان متمرکز بر شفقت به زبان ساده

  52,000تومان

  41,600 تومان

  تعداد صفحه 284
 11. کتاب موهبت بهبودی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 282
 12. کتاب طرح واره درمانی بافتاری

  55,000تومان

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 274
 13. کتاب مرجع کامل روانپزشکی کاپلان- سادوک طب روان تنی

  120,000تومان

  96,000 تومان

  تعداد صفحه ۵۵۶
 14. کتاب مقیاس شناخت درمانی

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 40
 15. کتاب رهایی از اختلال وسواس

  79,000تومان

  63,200 تومان

  تعداد صفحه 436
 16. کتاب سالمند آزاری (یک سندرم سالمندی)

  35,000تومان

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 168
 17. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (جلد دوم)2021

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صحفه : 776
 18. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (جلد اول) 2021

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صحفه : 791
 19. کتاب نوروپلاستیسیتی

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صحفه: 96
 20. کتاب روان پریشی آمریکایی

  40,000تومان

  32,000 تومان

  تعداد صحفه: 236
 21. Medical Terminology Cohen 2021

  120,000تومان

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 670
 22. کتاب یادگیری آناتومی

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 352
 23. کتاب مرجع کامل روانپزشکی کاپلان-سادوک روان درمانی

  110,000تومان

  88,000 تومان

  تعداد صفحه 544
 24. کتاب درسنامه جامع علوم پایه پزشکی گذر

  250,000تومان

  200,000 تومان

  تعداد صفحه 1219
 25. کتاب راهنمای جامع تمرین مراقبه توجه آگاهی

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 120
 26. کتاب فرتوتگی در سالمندان

  32,000تومان

  25,600 تومان

  تعداد صفحه 176
 27. کتاب 101 روش مبتنی بر توجه آگاهی برای افزایش تاب آوری

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 176
 28. کتاب کاربست شفقت به خود در روان درمانی

  35,000تومان

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 208
 29. کتاب معنای پنهان حس آمیزی در علم وهنر

  32,000تومان

  25,600 تومان

  تعداد صفحه 176
 30. کتاب ایمونولوژی رویت

  99,000تومان

  79,200 تومان

  تعداد صفحه 678
 31. کتاب جراحی ستون فقرات

  160,000تومان

  128,000 تومان

  تعداد صفحه 576
 32. کتاب اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان 2020

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 504
 33. کتاب ایمونولوژی پایه ابوالعباس 2020

  70,000تومان

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 398
  0