1. کتاب بافت شناسی جان کوئیرا ویرایش پانزدهم 2018

  140,000تومان

  112,000 تومان

  تعداد صفحه 688 مترجمان: دکتر حسن زاده،دکتر سلیمانی راد،دکتر فاضلی پور
 2. کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا

  40,000تومان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 222
 3. کتاب مبانی بافت شناسی

  40,000تومان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 232 نویسندگان: دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 4. کتاب خلاصه بافت شناسی پایه (جان کوئیرا)

  21,000تومان

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 264 مترجمان: دکتر سیمین فاضلی پور، دکتر پریوش داودی
 5. کتاب سلول شناسی و بافت شناسی عمومی انسان

  35,000تومان

  28,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۲ مولف: دکتر ملک زاده شفارودی
 6. کتاب بافت شناسی عملی کتاب کار

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۲۷ مولفان: دکتر غلامرضا حسن زاده، نسرین تک زارع
 7. کتاب اطلس بافت شناسی

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۸۶ مولفان: دکترعباس شکور، دکتر سیمین فاضلی پور، دکتر غلامرضا حسن زاده، دکتر پریوش داوودی
0