1. کتاب بافت شناسی جان کوئیرا ویرایش پانزدهم 2018

  140,000تومان

  119,000 تومان

  تعداد صفحه 688 مترجمان: دکتر حسن زاده،دکتر سلیمانی راد،دکتر فاضلی پور
 2. کتاب مبانی بافت شناسی

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 232 نویسندگان: دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 3. کتاب خلاصه بافت شناسی پایه (جان کوئیرا)

  21,000تومان

  17,850 تومان

  تعداد صفحه 264 مترجمان: دکتر سیمین فاضلی پور، دکتر پریوش داودی
 4. کتاب سلول شناسی و بافت شناسی عمومی انسان

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه ۲۷۲ مولف: دکتر ملک زاده شفارودی
 5. کتاب بافت شناسی عملی کتاب کار

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه ۱۲۷ مولفان: دکتر غلامرضا حسن زاده، نسرین تک زارع
 6. کتاب اطلس بافت شناسی

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۸۶ مولفان: دکترعباس شکور، دکتر سیمین فاضلی پور، دکتر غلامرضا حسن زاده، دکتر پریوش داوودی
0