1. کتاب ایمونولوژی رویت

  99,000تومان

  84,150 تومان

  تعداد صفحه 678
 2. کتاب ایمونولوژی پایه ابوالعباس 2020

  70,000تومان

  59,500 تومان

  تعداد صفحه 398
 3. کتاب ایمونولوژی پایه ابوالعباس 2020

  70,000تومان

  59,500 تومان

  تعداد صفحه 398
 4. کتاب ایمونولوژی پایه عملکردها و اختلالات سیستم ایمنی (ابوالعباس )

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحه 384 مترجمان: دکتر توحید کاظمی،سلمان باقری، هاجر عباسی کنار سری، نیره سیفی زاده، نرگس سیفی زاده
 5. کتاب تاریخچه ایمونولوژی و آلرژی ایران و جهان

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحه 444 تالیف: دکتر رضا فرید حسینی، دکتر بهروز نیک بین، دکتر رضا جعفری
 6. کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2018

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه:788 مترجم: دکتر رضا فرید حسینی ، دکتر علیرضا فتح اللهی انتشارات: ابن سینا
0