1. کتاب ایمونولوژی رویت

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 678
 2. کتاب ایمونولوژی پایه عملکردها و اختلالات سیستم ایمنی (ابوالعباس )

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 384 مترجمان: دکتر توحید کاظمی،سلمان باقری، هاجر عباسی کنار سری، نیره سیفی زاده، نرگس سیفی زاده
 3. کتاب تاریخچه ایمونولوژی و آلرژی ایران و جهان

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 444 تالیف: دکتر رضا فرید حسینی، دکتر بهروز نیک بین، دکتر رضا جعفری
 4. کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2018

  90,000 تومان

  تعداد صفحه:788 مترجم: دکتر رضا فرید حسینی ، دکتر علیرضا فتح اللهی انتشارات: ابن سینا
0