1. کاغذ تحریر ، جلد سخت، بدون قاب Atlas of human anatomy(seven edition)

  250,000تومان

  200,000 تومان

  کاغذ تحریر ، جلد سخت، بدون قاب
 2. کاغذ گلاسه ، جلد سخت، همراه با قاب Atlas of human anatomy(seven edition)

  395,000تومان

  316,000 تومان

  کاغذ گلاسه ، جلد سخت، همراه با قاب
 3. Medical Terminology Cohen 2021

  120,000تومان

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 670
 4. the maudsley prescribing guidelines in psychiatry 2018

  190,000تومان

  152,000 تومان

  تعداد صفحه 854
 5. Sims'symptoms in the mind 2018

  99,000تومان

  79,200 تومان

  تعداد صفحه 336 femi Oyebode
0