1. کتاب روانشناسی عمومی اتکینسون و هیلگارد (گالینگور)

  130,000تومان

  110,500 تومان

  تعداد صفحه ۷۲۴ مترجم: دکتر نصرت الله پورافکاری
 2. کتاب روانشناسی عمومی اتکینسون و هیلگارد (شومیز)

  150,000تومان

  127,500 تومان

  کتاب تعداد صفحه ۷۲۴ مترجم: دکتر نصرت الله پورافکاری
 3. کتاب ذهن سرگردان (حواس پرتی)

  15,000تومان

  12,750 تومان

  تعداد صفحه ۱۶٠ مترجم : دکتر علی فخرائی
 4. کتاب راهنمای درمان مشکلات روان شناختی بر مبنای DSM-5

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۶۸ مترجم: دکتر احمد برجعلی،مینا سلیمی ،مصطفی سلیمی
0