1. کتاب خلاصه روانشناسی عمومی اتکینسون و هیلگارد

  32,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۶۸ مترجم: دکتر ابوالفضل محمدی و همکاران
 2. کتاب روانشناسی عمومی اتکینسون و هیلگارد (گالینگور)

  130,000 تومان

  تعداد صفحه ۷۲۴ مترجم: دکتر نصرت الله پورافکاری
 3. کتاب روانشناسی عمومی اتکینسون و هیلگارد (شومیز)

  150,000 تومان

  کتاب تعداد صفحه ۷۲۴ مترجم: دکتر نصرت الله پورافکاری
 4. کتاب ذهن سرگردان (حواس پرتی)

  15,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۶٠ مترجم : دکتر علی فخرائی
 5. کتاب راهنمای درمان مشکلات روان شناختی بر مبنای DSM-5

  20,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۶۸ مترجم: دکتر احمد برجعلی،مینا سلیمی ،مصطفی سلیمی
0