1. کتاب درمان شناختي رفتاري اختلال وسواسي اجباري در كودكان

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 256 مترجم: شهرام محمدخاني - محمد درهرج - فاطمه آيت‌مهر
 2. کتاب شناخت‌درماني هيجان‌مدار

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 212 مترجم : دکترشهرام محمدخاني -دکتر محمد درهرج
 3. کتاب طرح‌واره درماني براي زوج‌ها

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 384 مترجم : شهرام محمد خانی،كبري حاجي‌علي‌زاده - هادي سليمي
 4. کتاب درمان شناختی-رفتاری کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 744 مترجمان: دکتر ندا علی بیگی، الهام داودی
 5. کتاب درمان شناختی رفتاری متمرکز بر اندیشناکی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۴۸ ترجمه: دکتر حبیب الله قاسم زاده،الهام اشتاد
 6. هیجان در درمان از علم تا عمل

  20,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۸٠ مترجم: دکتر محمدخانی،خالقی ،
 7. کتاب طرح واره درمانی هیجانی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۲۴ مترجم: دکتر سیروس جهانگیری
 8. کتاب تکنیک های شناختی - رفتاری برای افسردگی و اختلالات اضطرابی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه ۵۶٠ مترجمان: دکتر غرایی سمیرا معصومیان و هادی غضنفری
 9. کتاب درمان شناختی-رفتاری برای کمالگرایی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 464 مترجمان: محمد محمودی، معصومه بارانی، دکتر علی اکبر فروغی، دکتر صمد شیرین زاده دستگیری
 10. کتاب راه و رسم پرسشگری سقراطی در روان درمانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 168 مترجم: آرزو حسینی و سامان نونهال و با مقدمه دکتر لادن فتی
 11. کتاب درمان شناختی - رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده بچه های سرحال (کتاب کار)

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 208 مترجم : دکتر علاقبند راد . ضرغامی تعداد صفحه 208
  0