1. کتاب روان پریشی آمریکایی

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صحفه: 236
 2. کتاب صورت‌بندي روان‌پويشي كابانيس

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 292 مترجمان: فرهاد فريدحسيني - گل‌مهر شاملو رضايي
 3. کتاب کتاب روان درمانی روان پویشی(کابانیس)

  45,000تومان

  38,250 تومان

  تعداد صفحه 504 مترجم: فرهاد فرید حسینی، گل مهر شاملو رضایی،
 4. کتاب تحقق بخشی خود

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه ۲۲۴ مترجم: سمانه غفوری و دکتر محمود دهقانی،
 5. کتاب روانپزشکی روان پویا (گابارد)

  70,000تومان

  59,500 تومان

  تعداد صفحه ۶۴۶ مترجم: دکتر صنعتی،دکتر شاملو،
 6. کتاب انتقال متقابل در درمان های روان شناختی (گابارد)

  12,000تومان

  10,200 تومان

  تعداد صفحه ۱۳۶ مترجم: دکتر شکیبا،احدنژاد تبریزی،
0