1. کتاب درمان شناختی-رفتاری برای کمالگرایی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 464 مترجمان: محمد محمودی، معصومه بارانی، دکتر علی اکبر فروغی، دکتر صمد شیرین زاده دستگیری
 2. کتاب راه و رسم پرسشگری سقراطی در روان درمانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 168 مترجم: آرزو حسینی و سامان نونهال و با مقدمه دکتر لادن فتی
 3. کتاب درمان متمرکز بر شفقت

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 232 مترجمان: دکتر مهرنوش اثباتی ، علی فیضی
 4. کتاب توجه آگاهی و طرح واره درمانی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۳۲ مترجم : حسین زیرک، دکتر حسن حمیدپور
 5. کتاب تکنیک های مشاوره 40 تکنیک ضروری

  45,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۴۸ مترجم : دکتر مهدی عبدلی
 6. کتاب درمان شناختی - رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده بچه های سرحال (کتاب کار)

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 208 مترجم : دکتر علاقبند راد . ضرغامی تعداد صفحه 208
0