1. کتاب روان پریشی آمریکایی

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صحفه: 236
 2. کتاب کاربست شفقت به خود در روان درمانی

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 208
 3. کتاب علم زوج و خانواده درمانی

  45,000تومان

  38,250 تومان

  تعداد صفحه: 272
 4. کتاب بهبود صمیمیت زوج ها(بهبود عشق، رابطه جنسی و روابط)

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه : 84 مترجم: دکتر عطیه گلبنو با مقدمه دکتر سامرند سلیمی
 5. کتاب شفقت به خود خلع سلاح سرزنشگر درون

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 228
 6. کتاب درمان شناختی-رفتاری فرایندمدار

  85,000تومان

  72,250 تومان

  تعداد صفحه 520
 7. کتاب درك روان‌درماني گروهي +DVD

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 52 مترجم: سعيد ممتاز
 8. کتاب درمان شناختي رفتاري اختلال وسواسي اجباري در كودكان

  33,000تومان

  28,050 تومان

  تعداد صفحه 256 مترجم: شهرام محمدخاني - محمد درهرج - فاطمه آيت‌مهر
 9. کتاب زوج درمانی با ACT

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 336 مترجم: سجاد پناهی فر،علی فیضی
 10. کتاب شناخت‌درماني هيجان‌مدار

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 212 مترجم : دکترشهرام محمدخاني -دکتر محمد درهرج
 11. کتاب درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی

  38,000تومان

  32,300 تومان

  تعداد صفحه ۳۴۴ مترجم: دکتر شهرام محمد خانی،الیاس اکبری ، محمد خالقی
 12. کتاب نظريه و كاربست مشاوره گروهي

  55,000تومان

  46,750 تومان

  تعداد صفحه 582 مترجم : دکتر بهروز بیرشک، محسن جديدي - محمد مهدي شمسائي
 13. کتاب طرح‌واره درماني براي زوج‌ها

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 384 مترجم : شهرام محمد خانی،كبري حاجي‌علي‌زاده - هادي سليمي
 14. کتاب مقدمه‌اي بر روان‌درماني حمايتی

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 184 مترجمان: علي فيروزآبادي - اسرين سيدالشهدايي
 15. کتاب یکپارچه سازی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد راهنمای کاربردی

  22,000تومان

  18,700 تومان

  تعداد صفحه ۲۴٠ مترجمان: دکتر محمدخانی،عبداله پور
 16. کتاب صورت‌بندي روان‌پويشي كابانيس

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 292 مترجمان: فرهاد فريدحسيني - گل‌مهر شاملو رضايي
 17. کتاب درمان شناختی-رفتاری کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی

  59,000تومان

  50,150 تومان

  تعداد صفحه 744 مترجمان: دکتر ندا علی بیگی، الهام داودی
 18. کتاب درمان شناختی رفتاری متمرکز بر اندیشناکی

  45,000تومان

  38,250 تومان

  تعداد صفحه ۴۴۸ ترجمه: دکتر حبیب الله قاسم زاده،الهام اشتاد
 19. کتاب پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختلال وسواس فکری عملی

  10,000تومان

  8,500 تومان

  تعداد صفحه ۱۴۴ مولفان: دکتر وکیلی،دکتر غرائی،شیبانی
 20. کتاب درمان مبتنی بر پذیرش برای اختلالات اضطرابی ACT

  37,000تومان

  31,450 تومان

  تعداد صفحه ۳۵۲ مترجم: علی فیضی،میلاد خواجه پور،سجاد بهرامی ،
 21. کتاب پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلال های هیجانی راهنمای درمانگر

  22,000تومان

  18,700 تومان

  تعداد صفحه ۱۸۴ مترجم: دکتر محمدی،محسنی اژیه،دکتر محرابی
 22. هیجان در درمان از علم تا عمل

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۸٠ مترجم: دکتر محمدخانی،خالقی ،
 23. کتاب راهنمای عملی درمان فرا شناختی اضطراب و افسردگی

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۳۲ مترجم: دکتر شهرام محمدخانی،
 24. کتاب کتاب روان درمانی روان پویشی(کابانیس)

  45,000تومان

  38,250 تومان

  تعداد صفحه 504 مترجم: فرهاد فرید حسینی، گل مهر شاملو رضایی،
 25. کتاب تحقق بخشی خود

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه ۲۲۴ مترجم: سمانه غفوری و دکتر محمود دهقانی،
 26. کتاب روانپزشکی روان پویا (گابارد)

  70,000تومان

  59,500 تومان

  تعداد صفحه ۶۴۶ مترجم: دکتر صنعتی،دکتر شاملو،
 27. کتاب انتقال متقابل در درمان های روان شناختی (گابارد)

  12,000تومان

  10,200 تومان

  تعداد صفحه ۱۳۶ مترجم: دکتر شکیبا،احدنژاد تبریزی،
 28. کتاب روان درمانی تحلیلی کارکردی

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۶۸ مترجم: علی فیضی،
 29. کتاب رهایی از دام آمیختگی و اجتناب شدید:راهنمای غلبه بر چالش های درمان در ACT

  18,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحه ۲٠۸ مترجم: دکتر مومن زاده،علی فیضی،سجاد بهرامی
  0