1. کتاب درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۴۴ مترجم: دکتر شهرام محمد خانی،الیاس اکبری ، محمد خالقی
 2. کتاب پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختلال وسواس فکری عملی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۴۴ مولفان: دکتر وکیلی،دکتر غرائی،شیبانی
 3. کتاب درمان مبتنی بر پذیرش برای اختلالات اضطرابی ACT

  37,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۵۲ مترجم: علی فیضی،میلاد خواجه پور،سجاد بهرامی ،
 4. کتاب پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلال های هیجانی راهنمای درمانگر

  22,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۸۴ مترجم: دکتر محمدی،محسنی اژیه،دکتر محرابی
 5. کتاب راهنمای عملی درمان فرا شناختی اضطراب و افسردگی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۳۲ مترجم: دکتر شهرام محمدخانی،
 6. کتاب روان درمانی تحلیلی کارکردی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۶۸ مترجم: علی فیضی،
 7. کتاب رهایی از دام آمیختگی و اجتناب شدید:راهنمای غلبه بر چالش های درمان در ACT

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۲٠۸ مترجم: دکتر مومن زاده،علی فیضی،سجاد بهرامی
 8. کتاب مدیریت شناختی - رفتاری استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۴۶ مترجم: دکتر داریوش جلالی و دکتر اصغر آقایی
 9. کتاب درمان متمرکز بر شفقت

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 232 مترجمان: دکتر مهرنوش اثباتی ، علی فیضی
 10. کتاب توجه آگاهی و طرح واره درمانی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۳۲ مترجم : حسین زیرک، دکتر حسن حمیدپور
  0