1. کتاب: کارکنان کارآمد و آگاه

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحه 224
 2. کتاب طرح واره درمانی بافتاری

  55,000تومان

  46,750 تومان

  تعداد صفحه 274
 3. کتاب مقیاس شناخت درمانی

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 40
 4. کتاب کاربست شفقت به خود در روان درمانی

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 208
 5. کتاب شفقت به خود خلع سلاح سرزنشگر درون

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 228
 6. کتاب درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی

  38,000تومان

  32,300 تومان

  تعداد صفحه ۳۴۴ مترجم: دکتر شهرام محمد خانی،الیاس اکبری ، محمد خالقی
 7. کتاب یکپارچه سازی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد راهنمای کاربردی

  22,000تومان

  18,700 تومان

  تعداد صفحه ۲۴٠ مترجمان: دکتر محمدخانی،عبداله پور
 8. کتاب پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختلال وسواس فکری عملی

  10,000تومان

  8,500 تومان

  تعداد صفحه ۱۴۴ مولفان: دکتر وکیلی،دکتر غرائی،شیبانی
 9. کتاب درمان مبتنی بر پذیرش برای اختلالات اضطرابی ACT

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۵۲ مترجم: علی فیضی،میلاد خواجه پور،سجاد بهرامی ،
 10. کتاب پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلال های هیجانی راهنمای درمانگر

  22,000تومان

  18,700 تومان

  تعداد صفحه ۱۸۴ مترجم: دکتر محمدی،محسنی اژیه،دکتر محرابی
 11. کتاب راهنمای عملی درمان فرا شناختی اضطراب و افسردگی

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۳۲ مترجم: دکتر شهرام محمدخانی،
 12. کتاب روان درمانی تحلیلی کارکردی

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۶۸ مترجم: علی فیضی،
 13. کتاب رهایی از دام آمیختگی و اجتناب شدید:راهنمای غلبه بر چالش های درمان در ACT

  18,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحه ۲٠۸ مترجم: دکتر مومن زاده،علی فیضی،سجاد بهرامی
 14. کتاب مدیریت شناختی - رفتاری استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه ۳۴۶ مترجم: دکتر داریوش جلالی و دکتر اصغر آقایی
 15. کتاب درمان متمرکز بر شفقت

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 232 مترجمان: دکتر مهرنوش اثباتی ، علی فیضی
 16. کتاب توجه آگاهی و طرح واره درمانی

  45,000تومان

  38,250 تومان

  تعداد صفحه ۲۳۲ مترجم : حسین زیرک، دکتر حسن حمیدپور
  0