1. کتاب راهنمای جامع سنجش روانی مارنات

  180,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحه 964
 2. کتاب: کارکنان کارآمد و آگاه

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحه 224
 3. کتاب: هر احساسی را باور نکن

  45,000تومان

  38,250 تومان

  تعداد صفحه 208
 4. کتاب:مصاحبه بالینی اصول و فنون

  170,000تومان

  144,500 تومان

  تعداد صفحه 816
 5. کتاب:نسخه وسواس را در 10 گام بپیچید

  75,000تومان

  63,750 تومان

  تعداد صفحه 352
 6. کتاب درمان متمرکز بر شفقت به زبان ساده

  52,000تومان

  44,200 تومان

  تعداد صفحه 284
 7. کتاب طرح واره درمانی بافتاری

  55,000تومان

  46,750 تومان

  تعداد صفحه 274
 8. کتاب مقیاس شناخت درمانی

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 40
 9. کتاب رهایی از اختلال وسواس

  79,000تومان

  67,150 تومان

  تعداد صفحه 436
 10. کتاب سالمند آزاری (یک سندرم سالمندی)

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 168
 11. کتاب روان پریشی آمریکایی

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صحفه: 236
 12. کتاب فرتوتگی در سالمندان

  32,000تومان

  27,200 تومان

  تعداد صفحه 176
 13. کتاب کاربست شفقت به خود در روان درمانی

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 208
 14. کتاب معنای پنهان حس آمیزی در علم وهنر

  32,000تومان

  27,200 تومان

  تعداد صفحه 176
 15. کتاب علم زوج و خانواده درمانی

  45,000تومان

  38,250 تومان

  تعداد صفحه: 272
 16. کتاب بهبود صمیمیت زوج ها(بهبود عشق، رابطه جنسی و روابط)

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه : 84 مترجم: دکتر عطیه گلبنو با مقدمه دکتر سامرند سلیمی
 17. کتاب شفقت به خود خلع سلاح سرزنشگر درون

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 228
 18. کتاب شفقت به خود خلع سلاح سرزنشگر درون

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 228
 19. کتاب درمان شناختی-رفتاری فرایندمدار

  85,000تومان

  72,250 تومان

  تعداد صفحه 520
 20. کتاب خواب و طب روان تنی

  70,000تومان

  59,500 تومان

  450 صفحه
  0