1. کتاب موهبت بهبودی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 282
 2. کتاب فرهنگ نامه مبسوط اعتیاد

  14,000تومان

  11,200 تومان

  تعداد صفحه ۱۸۸ نویسنده : دکتر صولتی دهکردی،دکتر اخلاقی
 3. کتاب درمان نگهدارنده با متادون

  2,000تومان

  1,600 تومان

  تعداد صفحه 77 تالیف: دکتر محسن حافظی
 4. کتاب فرهنگ جامع تشخیص پیشگیری و درمان مواد اعتیاد آور

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 416 تعداد صفحه 416
0