1. کتاب دارونامه کاربردی ایران

  14,000 تومان

  تعداد صفحه ۶۴۸ تالیف: دکتر محمدرضا روحانی
 2. کتاب راهنمای جامع مقابله با مسمومیت ها و حوادث شیمیایی و میکروبی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 480 تالیف: دکتر طلعت قانع، دکتر هوشنگی و دکتر حسینی
 3. کتاب کامل ترین فرهنگ دارویی خانواده

  98,000 تومان

  تعداد صفحه ۱٠۷۲ نویسنده: دکتر سید مهرداد مظفر
 4. کتاب دارودرمانی مسمومیت های شایع رایج ترین سوالات دارویی

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 96 تالیف: دکتر طلعت قانع، دکتر محمدهادی گهرباری
 5. کتاب دارودرمانی بیماری های پوست رایج ترین سوالات دارویی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 166 تالیف: دکتر طلعت قانع، دکتر محمدهادی گهرباری
 6. کتاب دارودرمانی دستگاه گوارش رایج ترین سوالات دارویی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه ۸۸ تالیف: دکتر طلعت قانع، دکتر محمدهادی گهرباری
 7. کتاب دارودرمانی دستگاه غدد و متابولیسم رایج ترین سوالات دارویی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 200 تالیف: دکتر طلعت قانع، دکتر محمدهادی گهرباری
 8. کتاب خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 800 مترجم: دکتر مهسا هادی پور
0