1. کتاب خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2019

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 720 گالینگور
 2. کتاب دارونامه کاربردی ایران

  14,000تومان

  11,900 تومان

  تعداد صفحه ۶۴۸ تالیف: دکتر محمدرضا روحانی
 3. کتاب راهنمای جامع مقابله با مسمومیت ها و حوادث شیمیایی و میکروبی

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 480 تالیف: دکتر طلعت قانع، دکتر هوشنگی و دکتر حسینی
 4. کتاب کامل ترین فرهنگ دارویی خانواده

  98,000تومان

  83,300 تومان

  تعداد صفحه ۱٠۷۲ نویسنده: دکتر سید مهرداد مظفر
 5. کتاب دارودرمانی مسمومیت های شایع رایج ترین سوالات دارویی

  9,000تومان

  7,650 تومان

  تعداد صفحه 96 تالیف: دکتر طلعت قانع، دکتر محمدهادی گهرباری
 6. کتاب دارودرمانی بیماری های پوست رایج ترین سوالات دارویی

  17,000تومان

  14,450 تومان

  تعداد صفحه 166 تالیف: دکتر طلعت قانع، دکتر محمدهادی گهرباری
 7. کتاب دارودرمانی دستگاه گوارش رایج ترین سوالات دارویی

  7,000تومان

  5,950 تومان

  تعداد صفحه ۸۸ تالیف: دکتر طلعت قانع، دکتر محمدهادی گهرباری
 8. کتاب دارودرمانی دستگاه غدد و متابولیسم رایج ترین سوالات دارویی

  14,000تومان

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 200 تالیف: دکتر طلعت قانع، دکتر محمدهادی گهرباری
 9. کتاب خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحه 800 مترجم: دکتر مهسا هادی پور
  0