1. کتاب سه شنبه های روزبه

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 200
 2. کتاب مرجع کامل روانپزشکی کاپلان سادوک معاینه و تشخیص در روانپزشکی 2017

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 336 مرجع کامل روانپزشکی کاپلان سادوک معاینه و تشخیص در روانپزشکی 2017
 3. کتاب فرهنگ نامه مبسوط اعتیاد

  14,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۸۸ نویسنده : دکتر صولتی دهکردی،دکتر اخلاقی
 4. کتاب مرجع کامل روانپزشکی کاپلان-سادوک( اختلالات اضطرابی)

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 184 مترجم: دکتر رزا علی خانی، دکتر سیده بنت الهدی موسوی
 5. کتاب درمان نگهدارنده با متادون

  2,000 تومان

  تعداد صفحه 77 تالیف: دکتر محسن حافظی
 6. کتاب مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال های روانی DSM5 راهنمای نسخه بالین گر

  28,000 تومان

  تعداد صفحه ۱٠٠ مترجم : دکترونداد شریفی،دکتر بهرنگ شادلو،دکترزهرا شهریور
 7. کتاب مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های DSM-5-CV نسخه بالین گر مصاحبه کننده

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۱٠٠ مترجم : دکتر ونداد شریفی، دکتربهرنگ شادلو، دکتر زهرا شهریور
 8. کتاب سوالات دانشنامه و گواهینامه روانپزشکی بوردوارتقاء 1394 با پاسخ تشریحی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۴۴ مولفین: دکتر احمدی پور،دکتر عاطفه کمالو
 9. کتاب سوالات بورد و ارتقاء روانپزشکی 1396 با پاسخ تشریحی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۴۸ مولفین : دکترعاطفه کمالو،دکتر احمدی پور
 10. کتاب مرجع کامل روانپزشکی کاپلان سادوک طبقه بندی در روانپزشکی2017

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 64 مترجم : دکتر حمیدرضا مظلوم
 11. کتاب مرجع کامل روانپزشکی کاپلان سادوک اورژانس های روانپزشکی2017

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 72 مترجم : دکتر حمیدرضا مظلوم
 12. کتاب مرجع کامل روانپزشکی کاپلان سادوک اختلالات شخصیت2017

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 114 مترجم : دکتر فرهاد شاملو
 13. کتاب مرجع کامل روانپزشکی کاپلان سادوک اختلالات خلقی2017

  45,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۵۶ مترجم : دکتر عاطفه کمالو
 14. کتاب علائم در ذهن (سیمز)

  35,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۱۶ مترجم: دکتر علی کربلائی
 15. کتاب خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک

  25,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۱۶ نویسنده : دکتر احمد احمدی پور، دکتر عاطفه کمالو
 16. کتاب تجویز داروهای روانپزشکی راهنمای عملی مادزلی

  45,000 تومان

  تعداد صحفه: 912 نویسنده : دکتر حمید جعفری، فربد فدایی
  0