1. کتاب اصول و مفاهیم عملی و تئوری روشهای نوین کمک باروری

    20,000 تومان

    تعداد صفحه 264 تالیف: دکتر فردین عمیدی و همکاران
  2. کتاب تکنیکهای کمک باروری

    15,000 تومان

    تعداد صفحه ۲٠٠ مولفان: دکتر فرید ابوالحسنی، دکتر فردین عمیدی، دکتر غلامرضا حسن زاده، عاطفه نجفی، ابراهیم اسدی
0