1. کتاب اصول و مفاهیم عملی و تئوری روشهای نوین کمک باروری

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 264 تالیف: دکتر فردین عمیدی و همکاران
 2. کتاب تکنیکهای کمک باروری

  15,000تومان

  12,750 تومان

  تعداد صفحه ۲٠٠ مولفان: دکتر فرید ابوالحسنی، دکتر فردین عمیدی، دکتر غلامرضا حسن زاده، عاطفه نجفی، ابراهیم اسدی
0