1. کتاب دستیابی سریع به تشخیص و درمان بیماریهای روماتولوژی

  13,000تومان

  11,050 تومان

  تعداد صفحه ۲۶۴ نویسنده : دکتر اکرم نوری تعداد صفحه ۲۶۴
 2. کتاب دستنامه طب کودکان ماساچوست

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 700 مترجم : دکتر محمودرضا اشرفی،دکتر مقتدری،دکتر سعیدی
 3. کتاب طب داخلی هرولد

  38,000تومان

  32,300 تومان

  تعداد صفحه 614 مترجم : دکتر منوچهر قارونی و دکتر مریم حیدری
 4. کتاب هندبوک طب داخلی ماساچوست

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 756 نویسنده : دکتر علی رضا فتح اللهی
 5. کتاب راهنمای جیبی تشخیص افتراقی چرچیل

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 672 نویسنده : پریسا رحمانی اهر جانی
0