1. کتاب چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2016

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 472 مترجمان: کتر صدر،دکتر مظفر،دکتر علی پور متعبد، دکترحنانه ضیاءغریب، دکتر محمد رضا جلالیان
 2. کتاب فیزیولوژی دستگاه گوارش 2019

  32,000تومان

  27,200 تومان

  تعداد صفحه ۱۷۶
 3. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون وهال جلد دوم

  65,000تومان

  55,250 تومان

  تعداد صفحه ۷۲۸ مترجم: دکتر علیرضا فتح الهی، دکتر پور متعبد
 4. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال جلد اول

  80,000تومان

  68,000 تومان

  تعداد صفحه ۷۸۷ مترجم: دکتر علیرضا فتح الهی، دکتر پور متعبد
0