1. کتاب باکتری شناسی پزشکی در آزمایشگاه 1

    5,800 تومان

    تعداد صفحه ۱۴۴ گردآورندگان: دکتر کیارش قزوینی، هادی صفدری، دکتر سید عبدالرحیم رضایی
  2. کتاب طب آزمایشگاهی تشخیص بیماری ها در آزمایشگاه بالینی

    50,000 تومان

    تعداد صفحه ۸۲۸ نویسنده:میچل لاپوزاتا مترجمان: دکتر حسین یگانه، دکتر هاجر حسینی زیر نظر دکتر مسلم بهادری
0