1. کتاب چکیده آسیب شناسی پایه (عمومی)رابینز 2018

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 252 مترجم: دکتر عباس شکور
 2. کتاب اطلس آسیب شناسی عملی عمومی اختصاصی

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه ۹۶ نویسندگان: دکتر عبدالمجید حسینی، دکتر پانته‏آ فرجاد آزاد و همکاران
 3. کتاب آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز ویراست دهم 2018

  130,000تومان

  110,500 تومان

  تعداد صفحه ۵۹۲ مترجمان: دکتر عباس شکور، دکتر مسلم بهادری و همکاران
 4. کتاب آسیب شناسی پایه عمومی رابینز ویراست دهم 2018

  95,000تومان

  80,750 تومان

  تعداد صفحه ۵۹۲ تالیف: وینی کومار، ابوالعباس، جان استر مترجمان: دکتر عباس شکور، دکتر مسلم بهادری و همکاران
0