1. تمام شده
  15 %

  کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری2017

  180,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحه 728
 2. موجود
  15 %

  کتاب ژنتیک پزشکی جرد 2020

  140,000تومان

  119,000 تومان

  تعداد صفحه 504
 3. موجود
  15 %

  کتاب کلون سازی ژن و آنالیز DNA

  70,000تومان

  59,500 تومان

  تعداد صفحه 392
 4. موجود
  15 %
 5. موجود
  15 %

  کتاب سیتوژنتیک گاردنر

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه 696
 6. موجود
  15 %

  کتاب ژتیک پزشکی استراخان 2016

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه ۶۲۴
 7. موجود
  15 %

  کتاب ژنتیک پزشکی تامپسون2016

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه ۸۴٠
 8. موجود
  15 %

  کتاب ژنتیک پزشکی کانر 2011

  130,000تومان

  110,500 تومان

  تعداد صفحه ۶۲۴
0