1. موجود
  15 %
 2. موجود
  10 %
 3. موجود
  10 %

  کتاب ETC ژنتیک پزشکی و انسانی

  371,000تومان

  333,900 تومان

  تعداد صفحه: 636
 4. بزودی
  10 %

  کتاب بیوشیمی (احسانی)

  386,000تومان

  347,400 تومان

  تعداد صفحه: 802
 5. موجود
  15 %
 6. موجود
  15 %

  کتاب ژنتیک پزشکی جرد 2020

  290,000تومان

  246,500 تومان

  تعداد صفحه 504
 7. موجود
  15 %

  کتاب کلون سازی ژن و آنالیز DNA

  150,000تومان

  127,500 تومان

  تعداد صفحه 392
 8. موجود
  15 %

  کتاب میکرو RNA از پایه تا بالین

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 216
 9. موجود
  15 %

  کتاب سیتوژنتیک گاردنر

  200,000تومان

  170,000 تومان

  تعداد صفحه 696
 10. موجود
  15 %

  کتاب ژتیک پزشکی استراخان 2016

  200,000تومان

  170,000 تومان

  تعداد صفحه ۶۲۴
 11. موجود
  15 %

  کتاب ژنتیک پزشکی تامپسون2016

  390,000تومان

  331,500 تومان

  تعداد صفحه ۸۴٠
 12. موجود
  15 %

  کتاب ژنتیک پزشکی کانر 2011

  300,000تومان

  255,000 تومان

  تعداد صفحه ۶۲۴
 13. تمام شده
  15 %

  کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری2017

  180,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحه 728
0