ebn00360 #

آناتومی اندام برای دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی علوم تشریح،پرستاری و مامایی

وضعیت:

قیمت تومان

قیمت ویژه تومان

برند : انتشارات ابن سینا

سال تولید : 1402

تعداد صفحه: 276

برند : انتشارات ابن سینا

سال تولید : 1402

تعداد صفحه: 276


آناتومی اندام برای دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی علوم تشریح،پرستاری و مامایی

آناتومی اندام برای دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی، کارشناسی ارشد و دکترای  تخصصی  علوم تشریح،پرستاری و مامایی

مولف: دکتر فاطمه طهماسبی، دکتر شیرین براتی، دانیال عزتی

تعداد صفحه: 276

عنوان جزییات
آناتومی اندام برای دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی علوم تشریح،پرستاری و مامایی

نظرات کاربران در باره محصول

عبارت امنیتی
0