1. کاغذ تحریر ، جلد سخت، بدون قاب Atlas of human anatomy(seven edition)

  250,000تومان

  200,000 تومان

  کاغذ تحریر ، جلد سخت، بدون قاب
 2. کاغذ گلاسه ، جلد سخت، همراه با قاب Atlas of human anatomy(seven edition)

  495,000تومان

  396,000 تومان

  کاغذ گلاسه ، جلد سخت، همراه با قاب
 3. کتاب یادگیری آناتومی

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 352
 4. کتاب آناتومی بالینی اسنل (سروگردن)

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 192
 5. کتاب آناتومی بالینی اسنل (اندام)

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 232
 6. کتاب آناتومی بالینی اسنل (تنه)

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 456
 7. کتاب آناتومی گری نورو آناتومی جلد چهارم 2020

  25,000تومان

  21,250 تومان

  مترجمان: دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 8. کتاب اطلس جیبی آناتومی نتر 2019

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه : 342
 9. کتاب آناتومی مور (سروگردن)

  12,000تومان

  10,200 تومان

  تعداد صفحه 416 تالیف: دکتر غلامرضا حسن زاده
 10. کتاب نژادهای انسانی آنتروپولوژی

  15,000تومان

  12,750 تومان

  تعداد صفحه ۱۵۸ نویسنده : دکتر غلامرضا حسن زاده
 11. کتاب آناتومی مقاطع عرضی بدن انسان

  7,900تومان

  6,715 تومان

  تعداد صفحه ۳۴٠ مترجمان: سید بهنام‏الدین جامعی،دکتر غلامرضا حسن زاده، دکتر شروین شریف کاشانی، دکتر حجت ابراهیمی نیک
 12. کتاب آناتومی مقاطع عرضی و طولی بدن انسان

  30,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 253 نویسندگان: دکتر سید بهنام الدین جامعی، دکتر هادی شمشیربند
 13. کتاب آناتومی مور جلد 1(تنه)

  16,900تومان

  14,365 تومان

  تعداد صفحه 658 مولفان: دکتر غلامرضا حسن زاده و دکتر فردین عمیدی
 14. کتاب چکیده آناتومی تصویر برداری نتر

  30,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحه ۴۹۲ مترجمان: دکتر آرش زمینی، سارا صیاد فتحی زیر نظر: دکتر غلامرضا حسن زاده
 15. کتاب یادگیری آناتومی

  30,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحه ۳۵۱ نویسنده: دکتر غلامرضا حسن زاده
 16. کتاب آناتومی موضعی مقطعی بالینی

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 372 نویسندگان: دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 17. کتاب اطلس جیبی آناتومی با نکات بالینی برای دانشجویان

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 384 مترجمان:کتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 18. کتاب اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان 2015

  27,000تومان

  22,950 تومان

  تعداد صفحه 504 مترجمان: دکتر فردین عمیدی، دکتر غلامرضا حسن زاده
 19. کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن جلد سوم 2015

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 328 مترجم: دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 20. کتاب آناتومی گری برای دانشجویان جلد دوم اندام 2015

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 1029 تعداد صفحه 1029
 21. کتاب آناتومی گری برای دانشجویان تنه جلد اول 2015

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 1029 مترجم: دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
  0