1. کتاب یادگیری آناتومی

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 352
 2. کتاب آناتومی گری نورو آناتومی جلد چهارم 2020

  25,000 تومان

  مترجمان: دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 3. کتاب آناتومی مور (سروگردن)

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 416 تالیف: دکتر غلامرضا حسن زاده
 4. کتاب نژادهای انسانی آنتروپولوژی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۵۸ نویسنده : دکتر غلامرضا حسن زاده
 5. کتاب آناتومی مقاطع عرضی بدن انسان

  7,900 تومان

  تعداد صفحه ۳۴٠ مترجمان: سید بهنام‏الدین جامعی،دکتر غلامرضا حسن زاده، دکتر شروین شریف کاشانی، دکتر حجت ابراهیمی نیک
 6. کتاب آناتومی مقاطع عرضی و طولی بدن انسان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 253 نویسندگان: دکتر سید بهنام الدین جامعی، دکتر هادی شمشیربند
 7. کتاب آناتومی مور جلد 1(تنه)

  16,900 تومان

  تعداد صفحه 658 مولفان: دکتر غلامرضا حسن زاده و دکتر فردین عمیدی
 8. کتاب چکیده آناتومی تصویر برداری نتر

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۹۲ مترجمان: دکتر آرش زمینی، سارا صیاد فتحی زیر نظر: دکتر غلامرضا حسن زاده
 9. کتاب یادگیری آناتومی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۵۱ نویسنده: دکتر غلامرضا حسن زاده
 10. کتاب آناتومی موضعی مقطعی بالینی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 372 نویسندگان: دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 11. کتاب اطلس جیبی آناتومی با نکات بالینی برای دانشجویان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 384 مترجمان:کتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 12. کتاب اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان 2015

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 504 مترجمان: دکتر فردین عمیدی، دکتر غلامرضا حسن زاده
 13. کتاب آناتومی گری برای دانشجویان سر و گردن جلد سوم 2015

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 328 مترجم: دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 14. کتاب آناتومی گری برای دانشجویان تنه جلد اول 2015

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 1029 مترجم: دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
  0