1. کتاب ویروس شناسی پزشکی و مولکولی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 460 مولف: وحدت پور طهماسبی پیله سوار با نظارت و ویرایش دکتر مهدی نوروزی
 2. کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای جلد 2 ویروس شناسی انگل شناسی قارچ شناسی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 628 ترجمه : دکتر امیر قائمی، بهاره فلاح، دکتر مریم فاضلی، دکتر بهزاد پور حسین، المیرا وداع خیری
 3. کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد دوم ویروس شناسی انگل شناسی و قارچ شناسی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه ۶۴۶ ترجمه دکتر کسری حمدی، دکتر نیما خرم آبادی، دکتر امیر قائمی
 4. کتاب کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد اول باکتری شناسی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه ۶۴۶ ترجمه دکتر کسری حمدی، دکتر نیما خرم آبادی، دکتر امیر قائمی
0