1. کتاب میکروبیولوژی بلک جلد دوم

  80,000تومان

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 612
 2. کتاب میکروبیولوژی بلک جلد دوم

  80,000تومان

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 612
 3. کتاب میکروبیولوژی بلک جلد اول

  80,000تومان

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 528
 4. کتاب میکروبیولوژی بلک جلد اول

  80,000تومان

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 528
 5. کتاب ویروس شناسی پزشکی و مولکولی

  22,000تومان

  18,700 تومان

  تعداد صفحه 460 مولف: وحدت پور طهماسبی پیله سوار با نظارت و ویرایش دکتر مهدی نوروزی
 6. کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای جلد 2 ویروس شناسی انگل شناسی قارچ شناسی

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحه 628 ترجمه : دکتر امیر قائمی، بهاره فلاح، دکتر مریم فاضلی، دکتر بهزاد پور حسین، المیرا وداع خیری
 7. کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد دوم ویروس شناسی انگل شناسی و قارچ شناسی

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه ۶۴۶ ترجمه دکتر کسری حمدی، دکتر نیما خرم آبادی، دکتر امیر قائمی
 8. کتاب کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد اول باکتری شناسی

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه ۶۴۶ ترجمه دکتر کسری حمدی، دکتر نیما خرم آبادی، دکتر امیر قائمی
  0