1. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 476 نویسندگان: دکتر غلامرضا حسن زاده و همکاران
 2. کتاب چکیده رویان شناسی پزشکی لانگمن

  18,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۴۸ نویسنده:لانگمن مترجمان: دکتر مسلم بهادری، دکتر عباس شکور
 3. کتاب رویان شناسی پزشکی لانگمن

  45,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۹۶ نویسنده: سالدر مترجمان: دکتر مسلم بهادری، دکتر عباس شکور
0